Så och skörda varje dag!

Giftfri och högkoncentrerad näring – vitaminer och mineraler från växtriket, odlade i vår växtkammare – från världens alla hörn – både för människor och djur!

Växtkammaren är ett slutet rum där vi optimerar värme, vatten, syre och ljus för snabb tillväxt utan tillsatser

Fråga vår Agrochef

Charlotte Åkerlind har arbetat i många år med helheten på kött och mjölkgårdar, efter gårdens förutsättningar. För att nå optimal odling, gödsling, skörd, ensilering för att matcha djurens krav på ett bra grovfoder.

– Vi importerar mer än hälften av den mat vi äter och fodret till djuren. Med Växtkammaren minskas behovet av transporter, vatten, gödsel, maskintid och bekämpning. Därmed bidrar Växtkammaren till att uppnå Sveriges klimat- och livsmedelsmål.

– Alla gårdar går utveckla. Om vi har optimalt samspel mellan djurproduktion och växtodlingen så skulle de resultera i bättre ekonomi pga mindre kraftfoderinköp, bättre djurhälsa med mer näringsrikt grovfoder, allt efter din gårds förutsättningar och markutnyttjande.

Mejla Charlotte på charlotte.akerlind@grow-in.se

Gröna fördelar

Växtkammaren

  • Inget klimatberoende, ”Växtkammaren fungerar i alla klimat”
  • Jämn foderkvalitet året runt
  • Inga tillsatser
  • Ingen skadedjursrisk
  • Ingen övergödning
  • Ingen risk för viltskador
  • Inga växtföljdsjukdomar

Odla högteknologiskt

färskt foder – året om

Genom att öka ett homogent färskfoder får dina djur en stabilare hälsostandard. Tack vare Växtkammaren Grow In kan du nu erbjuda dem färskt foder – året om.

klimatoberoende odling

Grow In är ett slutet system som styr vatten, värme ljus och syre. Du har i princip ingen missväxt och din klimatpåverkan är minimal. Allt du behöver är anslutning till el och vatten.