Nulägesrapport september 2019

Grow In Chamber AB efter två tertial 2019. Nu tar vi steget från utveckling till realisering. Som vid all produktutveckling har det varit en ganska lång resa, 9 år, och med 60 manårs insats så har vi nu en högteknologisk odlingsteknik där vi i ett slutet rum optimerar tillförseln av ljus, värme och vatten för…