Kategorier
Event

Nulägesrapport september 2019

Grow In Chamber AB efter två tertial 2019.

Nu tar vi steget från utveckling till realisering. Som vid all produktutveckling har det varit en ganska lång resa, 9 år, och med 60 manårs insats så har vi nu en högteknologisk odlingsteknik där vi i ett slutet rum optimerar tillförseln av ljus, värme och vatten för att odla utan jord och tillsatser. Det är viktigt att understryka att utvecklingsjobb återstår för att förenkla och förbättra, men det fortsätter från en kommersiellt gångbar växtkammare 1.0.

Vi anser att tekniken är lämpad för många odlingsbehov, men vi har initialt begränsat oss till två: odling av bladgrönsaker och foder till höns.

Vårt helägda dotterbolag LokalOdlat startar nu den första anläggningen för lokalodlade bladgrönsaker i Åkersberga och skall bli en daglig, nära leverantör till butiker och restauranger i norra Stockholm. Den nya anläggningen får en initial kapacitet uttryckt i producentpris på 10 msek per år och kan enkelt byggas ut till det tredubbla. I skrivande stund har LokalOdlat inte en order, men har sett starkt intresse efter den marknadsundersökning bolaget har gjort. En fördel med LokalOdlat är att bolaget levererar året runt utan prisfluktuationer, vilket är smart för det nationella livsmedelsmålet och klimatet. Nu är det upp till bevis.

Planen är att LokalOdlat under hösten skall göra motsvarande etableringar i Göteborg och Malmö, också i egen regi. Från 2020 sker fortsatt utbyggnad i landet med franchisetagare. Vi räknar med att LokalOdlat kommer redovisa positivt resultat redan i år.

Agro AB är vårt andra helägda dotterbolag som skall leverera färskt foder för bättre kvalitet och djurhållning. EU har beslutat att i all hönsproduktion; ägg och broiler, så skall från och med 2021 30 procent av fodret komma från egen mark eller närodlat. Det problematiska med regeln är att få hönserier har eget lantbruk, utan är mer att betrakta som processanläggningar. Med den nya förordningen kommer Agros växtkammare att komma väl till pass eftersom den är en ”stand alone maskin” och kan bli en idealisk lösning för näringen. Från 2021 förbjuds även tillsatser som paprikapulver som gör gulan gul. Växtkammarens färska grovfoder, sprängfyllt med vitaminer och nyttiga enzymer, blir ett bra alternativ och ökar hönsens immunitet. Vi bedömer att behovet i Europa motsvarar minst 5000 växtkammare. Prove of concept sker nu i oktober när Växtkammaren installeras och opereras i drift på en hönsgård i Hedemora. Vi hoppas på ett lyckosamt utfall av drifttestet och början på en utrullning av Agro Chamber 2.0 i Europa.

Vår strategi att sälja funktionen av en väl fungerande växtkammare och inte produkten ligger fast. En foderförsäkring oavsett vad! Det innebär att vi skall kunna monitorera och operera växtkammarna varhelst de används. Det är viktigt att vår teknik är bra och stabil eftersom växtkammaren går 24:7. Service där vi måste åka ut för att åtgärda problem är ingen lösning, varken tidsmässigt eller kostnadsmässigt. Därför är det viktigt att vi på distans kan följa att växtkammaren fungerar och, om avbrott sker, att vi kan göra justeringar och på distans starta om kammaren. Vi är nu mitt i systemutvecklingen för remote control. Den första versionen räknar vi med skall vara klar i oktober och ingå i utrustningen från november.

En annan utmaning vi har är att bygga ut kapaciteten för en stor efterfrågan, vilket bara kan ske genom underleverantörer. Vi har ställt upp som mål att leverera och installera på max 4 månader, vilket vi på sikt önskar reducera till två månader.

Finansiellt så har vi klarat hela satsningen på tillskottsmedel och vi räknar med att vi vänder kassaflödet under Q4 och därmed inte behöver ytterligare kapitaltillskott. Vi räknar med att erhålla rörelsekrediter när vi väl känner efterfrågan och vilken lutning den ger upphov till på expansionskurvan. Det är som sagt mycket som skall falla på plats under den närmaste tiden; är kammaren så bra som vi anser även under kontinuerlig drift, fungerar remote control, är högteknologisk odling brukarnas eller kundernas naturliga komplement, kommer konsumenterna att gilla LokalOdlade bladgrönsaker som en del av sin kost och inte bara som ett sätt att uppnå klimatsmart odling och bidra till att uppnå livsmedelsmålet. Svaren på frågorna har vi snart!

 

Solna 2019-09-11

Med vänliga hälsningar

Grow-In Chamber AB