Om Grow In

Växtkammaren är en svenskutvecklad innovation.

  • Utvecklingsarbetet omfattar hela 25–30 manår
  • Patentansökt teknik
  • Vi har valt containerformat för att förenkla produktionen, distributionen och ger brukaren en enkel skalbarhet
  • Det finns en utvecklingskammare som används i utvecklingsarbetet och för kontinuerlig analys av grödor
  • Demoanläggning installerades vid Vretaklosters lantbruksskola i januari 2019
  • Om din gård har speciella behov av grödor kan vi provskörda, analysera och verifiera innan leverans
  • Leveranstiden är 2 månader